10 xe Renault bền bỉ nhất từng được sản xuất

Dựa trên thông số kỹ thuật và hiệu suất của các mẫu xe, trang Hotcars đưa ra 10 mẫu xe Renault tốt nhất từ trước tới nay.

Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 1.

1. Renault 5 (giá 64.841 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 2.

2. Renault Megane RS Ultime (giá 44.185 - 50.824 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 3.

3. Renault Megane RS Trophy R (giá 44.756 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 4.

4. Renault Clio V6 (giá 43.172 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 5.

5. Renault R8 Gordini (giá 41.663 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 6.

6. Renault Alpine GTA (giá 24.967 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 7.

7. Renault 4CV (giá 24.814 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 8.

8. Renault Caravelle (giá 18.408 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 9.

9. Renault Espace (giá 16.778 USD).

 Top 10 xe Renault tốt nhất từng được sản xuất- Ảnh 10.

10. Renault 16 (giá 11.850 USD).

 (Theo xe.baogiaothong.vn)